Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP qua

Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP qua "Gian hàng Việt trực tuyến"

Ngày 4/6, tại thành phố Hạ Long, Sở Công Thương Quảng Ninh phối hợp với Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh qua “Gian hàng Việt...

Kết nối với chúng tôi