Sản xuất công nghiệp quý I/2021 đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước

Sản xuất công nghiệp quý I/2021 đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước...

Từ cuối tháng 01 đến đầu tháng 3, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế xã hội cả nước. Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng quý I/2021 cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt,...

Kết nối với chúng tôi