"Tăng lực" cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Thứ trưởng Đặng Huy Đông, trong giai đoạn 2011-2015, doanh nghiệp nhỏ và vừa hầu như chưa có chương trình hỗ trợ riêng, mà chỉ có các chương trình hỗ trợ chung chung. Trong đó, Bộ KH-ĐT có chương trình hỗ trợ quản trị, đào tạo; Bộ Tư pháp...

Kết nối với chúng tôi