Tài liệu chia sẻ

STT Tên file download Ngày cập nhật Download
1 Công văn Số 4012/BCT-TTTN ngày 06 tháng 6 năm 2019 về việc Triển khai hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước năm 2019 13:21 07/06/2019
2 Công văn số 2620/BCT-TTTN ngày 16/04/2019 về việc Đề xuất dự án, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển TTTN gắn với CVĐ NVNUTDHVN năm 2020 16:55 25/04/2019
3 Quyết định số 309/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2019 14:31 01/03/2019
4 Công văn số 10732/BCT-TTTN về việc Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn ngành Công thương 17:06 28/12/2018
5 Quyết định 687/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 09:33 02/04/2018
6 Công văn 5481/BCT-TTTN V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng CVĐ "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" trong 6 tháng đầu năm 2017 09:11 30/06/2017
7 Công văn số 3818/BCT-TTTN ngày 03/5/2017 v/v Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển TTTN gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2018 10:12 11/05/2017
8 Quyết định 533/QĐ-BCT ngày 24/2/2017 về việc Ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng "Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 10:00 13/03/2017
9 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DIỆN HÀNG VIỆT NAM NĂM 2016 14:54 04/10/2016
10 Công văn số 749/BCT-TTTN V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng CVĐ “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” trong 6 tháng đầu năm 2016 10:14 04/07/2016
11 Công văn số 3571/BCT-TTTN ngày 25/4/2016 về việc mời tham gia gói thầu xây dựng chuyên mục "Tự hào hàng Việt Nam" và phát sóng trên các kênh truyền thông thực hiện đề án PTTTTN gắn với CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 13:59 26/04/2016
12 Công văn số 3414/BCT-TTTN về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển TTTN gắn với CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2017 do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ký ngày 20/4/2016 13:53 26/04/2016
13 Quyết định số 749/QĐ-BCT ngày 29/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 10:47 23/03/2016
14 Số 12953a /BCT - TTTN về việc báo cáo tình hình thực hiện năm 2015 và phương hướng triển khai Cuộc vận động trong năm 2016 10:45 23/03/2016
15 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng CVĐ “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” năm 2015 16:39 09/12/2015
16 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nướcgắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”giai đoạn 2014-2020 13:59 05/08/2015
17 Công văn về việc hướng dẫn xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020. 11:55 05/08/2015
18 Báo cáo tình hình thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai trong 6 tháng cuối năm của Bộ Công Thương 11:53 05/08/2015
19 Công văn số 6789/BCT-TTTN ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công thương thông báo về việc mời tham gia gói thầu xây dựng chuyên mục "Tự hào hàng Việt Nam" và phát sóng trên các kênh truyền thông thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc 11:56 07/07/2015
20 Công văn số 4735/BCT-TTTN ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công thương về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016. 11:57 20/05/2015